O blogu

Dječja, likovnA i ja

Ovo je naziv bloga – prigodan, kratak i vjerojatno ne potpuno jasan

Dječja likovnA, likovnA i ja

Ovo je prošireni naziv bloga – prigodan i vjerojatno tek ponešto jasniji

Dječji likovni izraz/dječja likovna kultura/dječja likovna umjetnost, likovna umjetnost i ja

Ovo bi trebao biti puni naziv bloga, s ispravnim izrazima koji se koriste u
hrvatskom jeziku – očigledno predugačak i nespretan za upotrebu u komunikaciji.

Dječja, likovnA i ja (Child/Art and Me)
Pojašnjenje neistovjetnosti naziva bloga na engleskom i hrvatskom jeziku

Pojašnjenje prigodno oblikovanoga izraza „likovnA“ u imenu bloga

Sadržaj bloga
Dječja, likovnA i ja

I. „Dječja umjetnost“ (1, 2):   

    1. Dječji likovni izraz/izričaj   
    2. Dječja umjetnost/Likovna umjetnost za djecu/namijenjena djeci   

II. Dječji likovni izraz/likovna kultura i rano učenje engleskog jezika kao stranoga jezika (engl. skraćenice: EFL, TEYL) te drugih nastavnih/odgojno-obrazovnih sadržaja/predmeta (uzrast: 4 – 10 god.)   

III. Likovni izraz/umjetnost Unutarnjeg djeteta (mogućnosti oslobađanje stvaralačkog izraza potisnutoga „unutarnjeg bića“ svake osobe; art terapija)   

IV. (Likovna) umjetnost u našem okružju  
… i ja/mi – moj/naš suodnos s umjetnosti i okružjem

Mirjana Tomašević Dančević

mag. educ. art., mag. hist. art., mag. educ. philol. angl.

umjetnica, autorica i edukatorica
(od predškolske djece do studenata i nastavnika)