Dječja, likovnA i ja (Child/Art and Me)

Pojašnjenje neistovjetnosti naziva bloga na engleskom i hrvatskom jeziku

Naziv bloga na hrvatskom jeziku, Dijete, likovnA i ja, primjetno je neistovjetan onome odabranom na engleskom jeziku, Child/Art and Me, iz kojega je proizašao i sam naziv domene. Međutim, ovaj naziv je rezultat moga traženja najkraće inačice za kratki i sveobuhvatni naziv Child/Art and Me, koji sam odabrala znatno ranije i neusporedivo lakše.

Engleski izraz Art podrazumijeva „umjetnost“ općenito, posebno „likovnu umjetnost“ i odgovarajući nastavni predmet, odnosno odgojno-obrazovno područje u predškolskom odgoju (čija je uobičajena inačica u hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu, vezano uz osnovnu školu i dječji vrtić, „Likovna kultura“, odnosno raniji naziv „Likovni odgoj“, iz kojega potječe i popularni skraćeni naziv za nastavni predmet – „Likovni“, dok je inačica vezana uz gimnaziju „Likovna umjetnost“), ali isto tako podrazumijeva i samu aktivnost dječjega likovnog izražavanja.
Dakle, u cjelovitome i smislenom prijevodu na hrvatski jezik, na mjestu jedinstvenoga i kratkog izraza „Art“, trebalo bi upotrijebiti nekoliko različitih (i znatno duljih!) hrvatskih izraza, što nikako nije pogodno za jasan i lako pamtljiv naziv (bloga).
Nadalje, u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj teoriji i praksi tradicionalno se dječje likovno izražavanje ne poistovjećuje sa „stvaranjem umjetnosti“, odnosno stvaranjem umjetničkoga djela, niti se dijete povezuje s idejom o „malome umjetniku“; uobičajeno se koriste izrazi „dječji likovni izraz“ („dječji likovni izričaj“) i „dječje likovno stvaralaštvo“ te „dječji likovni rad“ ili, nešto noviji, „dječji likovni uradak“.
Stoga, izraz istoznačan engleskome „child/art“ ne bi mogao biti „(dječja) umjetnost“ ili sl.
(Međutim, izraz „dječja umjetnost“ koristi se u drugome značenju, o čemu će biti više riječi u daljnjem tekstu.)

Zbog svega ovoga sam u hrvatskome jeziku tražila neki zamjenski izraz, po mogućnosti kratak, makar ga i sama morala barem djelomično „oblikovati“:

Pojašnjenje prigodno oblikovanoga izraza „likovnA“ u imenu bloga

* likovna: ovdje istovremeno podrazumijeva izraze „likovna umjetnost“ i „likovna kultura“, odnosno „likovna izražajnost/ekspresija/aktivnost…                                  

* likovnA: „A“ ujedno asocira na globalno korišteni engleski izraz „Art“ za „likovna/vizualna umjetnost“ ali i za nastavne predmete usporedive s aktualnim hrvatskim „Likovna kultura“ i „Likovna umjetnost“