Mirjana Tomašević Dančević

mag. educ. art., mag. hist. art., mag. educ. philol. angl.,

umjetnica, autorica i edukatorica
(od predškolske djece do studenata i nastavnika).

KRATKI ŽIVOTOPIS

Akademsko zvanje: mag. educ. art., mag. hist. art., mag. educ. philol. angl./profesorica povijesti umjetnosti i engleskog jezika (diploma Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu) i likovne kulture (diploma Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu).
Ima nezavršeni rad na doktoratu iz područja umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od rujna 2012. do kolovoza 2019. radila je u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu kao nastavnica likovnoumjetničkih predmeta (Crtanje i slikanje, Plastično oblikovanje, Likovna umjetnost – u glazbeno-plesnim odjeljenjima).
Od rujna 2014. do kolovoza 2017. bila je voditeljica Izložbenog salona Izidor Kršnjavi.
Od rujna 2005. do kolovoza 2012.: viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost u AZOO-u, dovoljno dugo za željan povratak u neposredan odgojno-obrazovni rad.
2002/2003: stručna suradnica na Učiteljskoj akademiji (Učiteljski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu, u Odsjeku za izobrazbu odgojitelja predškolskog odgoja, za Likovnu kulturu s metodikom – vježbe. 

1998/99–2005/2006: stručna suradnica/viši predavač (naslovno nastavno zvanje) na Učiteljskoj akademiji (Učiteljski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu, u Odsjeku za izobrazbu odgojitelja predškolskog odgoja, za engleski jezik kao opći predmet/jezik struke. 1994/95–1998/99: 

U okviru Projekta (Program) ranog učenja stranih jezika u dječjim vrtićima, rad na autor¬skom projektu Razvijanje kreativnog mišljenja u ranom u¬čenju stranog jezika putem likovnih aktivnosti, filozofije za djecu, dječje književnosti i drame, osnova prirode i društva, glazbe, igara i svakodnev¬nih životnih situacija s djecom od 4–7 go¬dina. 1991/92–1994/95: sudjelovanje u Projektu učenja stranog jezika u prvom razredu osnovne škole (Zagreb Project of Teaching Foreign Languages in the Early Grades of Primary School/Croatian Project of Early Foreign Language Learning, unutar projekta Europskog vijeća Language learning for European citizen¬ship) pod vodstvom prof. dr. Mirjane Vilke, profesorice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (projekt ostvaren u OŠ Tina Ujevića). 

1981/82–1993: nastavnica likovnog odgoja/likovne kulture u osnovnoj školi (OŠ Davorina Trstenjaka; OŠ Cvjetno naselje; OŠ Tina Ujevića, Zagreb).
Predsjednica je Hrvatskog vijeća Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti – InSEA (HRV-InSEA); vijećnica u Svjetskom vijeću InSEA-e od 2011. do 2014.
Od 1994. do 2014. sudjeluje na gotovo svim europskim i svjetskim kongresima InSEA-e – predavanjima, skupnim prezentacijama u međunarodnim obrazovnim projektima i trima izložbama dječjih likovnih radova u sklopu kongresa.
Autorica je projekata/međunarodnih izložbi digitalne fotografije: BOL/PAIN : Osjećaj boli u radovima umjetnica-edukatorica izražen u mediju digitalne fotografije, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, Zagreb, 2010.; BOL/PAIN : Osjećaj boli u radovima učenika od 12 do 19 godina…, Izložbeni salon Miele, Zagreb, 2011.; RADOST/JOY : Osjećaj radosti u digitalnoj fotografiji učenica i učenika od 12 do 19 godina, Gradski muzej i galerija Jastrebarsko, Jastrebarsko, 2012.; PORUKE/MESS@GES : Šalju: Učenice i učenici od 12 do 19 godina…, Školica, Muzej suvremene umjetnosti – Pedagoški odjel, Zagreb, 2013./Galerija Striegl u Sisku, 2014./Malli salon, MMSU u Rijeci, 2015.

Autorica je knjiga Kako nacrtati osjećaj? – Likovna terapija i (s)likovni dnevnik kao samopomoć (Zagreb: Profil, 2005.) i Letjeti i vratiti se (Zagreb: Knjigra, 2010.; recenzija/pogovor: Julijana Matanović, novinska recenzija: Helena Sablić Tomić), obje knjige s autorskim crtežima-pjesmama.
Autorica je brojnih stručnih i popularnih članaka (više od 70) te prikaza likovnih izložbi, stručnih recenzija i predgovora izložbenih kataloga.
Koautorica je prvog udžbenika za likovnu kulturu za učenike osnovne škole u RH: Tomašević Dančević, M.; A. Šobat (2000.; 2003.) Likovna kultura: udžbenik za 5./6./7./8. razred osnovne škole. Zagreb: Profil.
Članica je HDLU-a (od 1983.), InSEA-e i HRV-InSEA-e.
Izlaže samostalno i na žiriranim grupnim izložbama (više o izložbama: u Galeriji bloga – katalog Retrospektivne izložbe, 1986. – 2018., itd.).

NAGRADE

Između ostalih, prva nagrada na 2. Međunarodnom festivalu umjetničkih zastavica u sklopu Uličnog festivala Cest is d’Best 2010., Zagreb, za zastavu s vizualnim i „verbalnim“ licem nazvanu Izraziti se vizualno…
Državna nagrada Ivan Filipović za 2012. god. – za postignuća u odgojno-obrazovnom području.
El Bassiouny InSEA Award 2016, nagrada koju međunarodno društvo InSEA, pod pokroviteljstvom UNESCO-a, svake tri godine dodjeljuje jednom članu/članici kao priznanje za iznimne doprinose struci i društvenoj zajednici te unapređenju međunarodne komunikacije u području obrazovanja putem umjetnosti.