DječjA i engleski

Dječji likovni izraz/likovna kultura i rano učenje engleskog jezika kao stranoga jezika (engl. skraćenice: EFL, TEYL) te drugih nastavnih/odgojno-obrazovnih sadržaja/predmeta (uzrast: 4 – 10 god.)